top of page

DIENSTVERLENING

Vragen over extra ondersteuning binnen de reguliere opvang, buitenschoolse begeleiding in een kleinschalige groep of ambulante jeugdbegeleiding? Lees onderstaand welke mogelijkheden SNO Zorgt kan bieden.

71fb7d97-e4fd-4134-902e-c8c89ec9ca19.JPG
IMG_3636.JPG

BSO PLUS VOORZIENING

Buitenschoolse opvang plus voor kinderen van 4 tot 13 jaar die extra begeleiding nodig hebben binnen de reguliere opvang SNO

HINK STAP SPRONG

Professionele buitenschoolse begeleiding in een kleinschalige groep voor kinderen met ontwikkelingsbeperkingen en gedragsstoornissen

bottom of page