top of page

DIENSTVERLENING

Vragen over extra ondersteuning binnen de reguliere opvang, buitenschoolse begeleiding in een kleinschalige groep of ambulante jeugdbegeleiding? Lees onderstaand welke mogelijkheden SNO Zorgt kan bieden.

71fb7d97-e4fd-4134-902e-c8c89ec9ca19.JPG
IMG_3636.JPG
30cd2f9a-3103-4ec3-b3e7-30a46c9576be.JPG

BSO PLUS VOORZIENING

Buitenschoolse opvang plus voor kinderen van 4 tot 13 jaar die extra begeleiding nodig hebben binnen de reguliere opvang SNO

HINK STAP SPRONG

Professionele buitenschoolse begeleiding in een kleinschalige groep voor kinderen met ontwikkelingsbeperkingen en gedragsstoornissen

2GET-THERE

Versterk samen met de coach de zelfredzaamheid van de jongeren en stel de eigen kracht centraal. Ontdek samen de energizers uit jouw leven

Dienstverlening: Diensten
bottom of page