top of page

HINK STAP SPRONG

HinkStapSprong biedt binnen de jeugdwet professionele buitenschoolse begeleiding aan kinderen tussen de 5 en 12 jaar met ontwikkelingsbeperkingen en gedragsstoornissen (o.a. Autisme, Taalontwikkelingsstoornis, en ADHD). Deze kleinschalige groep van max 5 tot 8 kinderen is gevestigd in Leusden. De individuele aandacht voor het kind staat centraal bij HinkStapSprong. Naast deze individuele aandacht werken zij op niveau van het kind aan groepsparticipatie, samenwerken en leren omgaan met normen en waarden via een persoonlijk handelingsplan. De benodigde ontspanning wordt in samenwerking met de Sportieve Naschoolse Opvang SNO Leusden in vorm van sport en spel aangeboden. Door deze samenwerking creëren de twee organisaties een inclusieve opvang waarin gewerkt kan worden aan de persoonlijke ontwikkelingsdoelen van het kind. 

De buitenschoolse begeleiding wordt aangeboden door middel van een persoonlijk handelingsplan waarin voorafgaand ontwikkelingsdoelen zijn opgesteld in samenwerking met de opvoeders. Door planmatig te werken wordt een bewuste en intensieve begeleiding geboden dat consequent en monitor-baar is. Twee keer per jaar evalueert HinkStapSprong in samenwerking met de opvoeders het handelingsplan en stelt indien nodig bij. Door de kleinschalige groep is het mogelijk om samen met het kind succeservaringen op te doen tijdens de vrije speel, sport- en spelmomenten die worden aangeboden door de reguliere BSO SNO Leusden. Essentieel bij deze succeservaringen is de interactie met de omgeving. Sport en spel wordt gezien als een rode draad en de normen en waarden die HinkStapSprong hanteert, zijn hierop gericht. Sportiviteit, ontdekken, grenzen leren kennen en samenwerken zijn dagelijks aan de orde. 

De begeleiding is erop getraind oog te hebben voor de individuele eigenschappen van het kind. Hierbij ligt de nadruk grotendeels op wat goed gaat en daarna pas op wat beter kan. De omgang met kinderen met een problematiek verschilt niet wezenlijk van die van andere kinderen, alleen moeten de opvoedmaatregelen planmatiger, bewuster, consequenter en intensiever worden ingezet. Kinderen met een gedrags- of ontwikkelingsproblematiek zijn niet op de gebruikelijke manier te corrigeren omdat het gedrag vaak niet opzettelijk of bewust is. HinkStapSprong vindt dat deze kinderen moeten geholpen worden om hun problematisch gedrag te vervangen voor gewenst gedrag. Een aanpak dat bestaat uit positieve aandacht, structuur, begeleiding en succeservaringen dragen bij aan een positieve ontwikkeling.

Kinderen met een aandoening, stoornis, beperking of psychisch probleem komen in aanmerking voor een subsidie via de jeugdwet: deze is bedoeld voor kinderen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben. Neem contact met ons op over de mogelijkheden omtrent een subsidie aanvraag.

IMG_3441.jpg

TEAM

Wie zijn wij?

Julia.jpg

JULIA

Vaste begeleider reguliere en vakantie opvang

Vind hier de algemene voorwaarden en dagdeeltarief 2023 van Hink Stap Sprong Leusden.

bottom of page