HINK STAP SPRONG

HinkStapSprong biedt binnen de jeugdhulpverlening professionele buitenschoolse begeleiding aan kinderen tussen de 5 en 12 jaar met ontwikkelingsbeperkingen en gedragsstoornissen (o.a. Autisme, Taalontwikkelingsstoornis, en ADHD). Deze kleinschalige groep van max 5 tot 8 kinderen is gevestigd in Leusden. HinkStapSprong is geopend op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14.00 en 18.00. Tijdens de vakantie is HinkStapSprong geopend van 8.30 tot 17.30 uur. De individuele aandacht voor het kind staat centraal bij HinkStapSprong. Naast deze individuele aandacht werken zij op niveau van het kind aan groepsparticipatie, samenwerken en leren omgaan met normen en waarden via een persoonlijk handelingsplan. De benodigde ontspanning wordt in samenwerking met de Sportieve Naschoolse Opvang SNO Leusden in vorm van sport en spel aangeboden. Door deze samenwerking creëren de twee organisaties een inclusieve opvang waarin gewerkt kan worden aan de persoonlijke ontwikkelingsdoelen van het kind. 

De buitenschoolse begeleiding wordt aangeboden door middel van een persoonlijk handelingsplan waarin voorafgaand ontwikkelingsdoelen zijn opgesteld in samenwerking met de opvoeders. Door planmatig te werken wordt een bewuste en intensieve begeleiding geboden dat consequent en monitor-baar is. Twee keer per jaar evalueert HinkStapSprong in samenwerking met de opvoeders het handelingsplan en stelt indien nodig bij. Door de kleinschalige groep is het mogelijk om samen met het kind succeservaringen op te doen tijdens de vrije speel, sport- en spelmomenten die worden aangeboden door de reguliere BSO SNO Leusden. Essentieel bij deze succeservaringen is de interactie met de omgeving. Sport en spel wordt gezien als een rode draad en de normen en waarden die HinkStapSprong hanteert, zijn hierop gericht. Sportiviteit, ontdekken, grenzen leren kennen en samenwerken zijn dagelijks aan de orde. 

 

Naast buitenschoolse begeleiding biedt HinkStapSprong ook de mogelijkheid ambulante ondersteuning te bieden in uw eigen omgeving. Denk hierbij aan 1 op 1 begeleiding binnen het onderwijs, het gezin of een andere locatie. Hierbij werken we met andere organisaties en het met wijkteam. Samen stemmen we de begeleiding af op de hulpvraag die centraal staat. 

De begeleiding is erop getraind oog te hebben voor de individuele eigenschappen van het kind. Hierbij ligt de nadruk grotendeels op wat goed gaat en daarna pas op wat beter kan. De omgang met kinderen met een problematiek verschilt niet wezenlijk van die van andere kinderen, alleen moeten de opvoedmaatregelen planmatiger, bewuster, consequenter en intensiever worden ingezet. Kinderen met een gedrags- of ontwikkelingsproblematiek zijn niet op de gebruikelijke manier te corrigeren omdat het gedrag vaak niet opzettelijk of bewust is. HinkStapSprong vindt dat deze kinderen moeten geholpen worden om hun problematisch gedrag te vervangen voor gewenst gedrag. Een aanpak dat bestaat uit positieve aandacht, structuur, begeleiding en succeservaringen dragen bij aan een positieve ontwikkeling.

Kinderen met een aandoening, stoornis, beperking of psychisch probleem komen in aanmerking voor een subsidie via de jeugdwet: deze is bedoeld voor kinderen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben. Neem contact met ons op over de mogelijkheden omtrent een subsidie aanvraag. Mail naar info@hssleusden.nl

Kamer van Koophandel nummer: 77751019

 
IMG_3441.jpg

LOGEEROPVANG

Naast de groep van buitenschoolse begeleiding biedt HinkStapSprong ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de logeeropvang. Kinderen kunnen dan in het weekend (vrijdag tot zondag) of schoolvakanties komen logeren onder begeleiding van één van de vaste pedagogisch medewerkers. De logeeropvang biedt tijdelijke ondersteuning binnen het gezin. 

 

HinkStapSprong stelt in de logeeropvang naast de individuele aandacht ook groepsparticipatie, samenwerken en leren omgaan met normen en waarden centraal. In het weekend of de vakantie bieden we de benodigde ontspanning aan en is het mogelijk om samen met het kind succeservaringen op te doen tijdens de vrije speel, sport- en spelmomenten. 

 

Afhankelijk van de aanmeldingen kijken wij altijd naar de kind combinatie en proberen wij te werken met een vaste samenstelling van logeergroepen. Zo is er maximaal plek voor 8 kinderen per weekend of vakantie. In een vaste samenstelling hoeven de kinderen niet steeds opnieuw aan elkaar en begeleiding te wennen. Er wordt gewerkt op de groep met twee pedagogisch medewerkers, nachts is er ook altijd een slaapdienst aanwezig. 

 

Geïnteresseerd en wil je meer weten? Mail ons voor meer informatie! info@hssleusden.nl

TEAM

Wie zijn wij?

Julia.jpg

JULIA

Vaste begeleider reguliere en vakantie opvang

Vind hier de algemene voorwaarden en dagdeeltarief 2022 van Hink Stap Sprong Leusden.